Protocol aangepaste trainingen coronavirus sporters tot en met 12 jaar

We vragen uw aandacht voor onderstaande maatregelen/adviezen welke direct met u of uw kind te maken hebben:

 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • De accommodatie is gesloten en gaat slechts open bij noodgevallen. Dat betekent dat er tijdens de training geen drinkpauze is en toiletbezoek (tenzij echt noodzakelijk) niet mogelijk is. Indien gewenst kan uw kind een flesje waarop zijn of haar naam staat meenemen. Ouders wordt gevraagd hun kind voordat ze naar de training gaan het toilet thuis te laten bezoeken.
 • Ouders mogen tijdens de trainingen niet op het sportpark aanwezig zijn.
 • Er komt een looproute bij het Kurfke, naar het veld toelopen kan langs de fietsenstalling, via de andere kant langs het materiaalhok kunt u terug naar de parkeerplaats. 
 • Wij vragen u bij het ophalen niet eerder te komen dan eindtijd van de training en bij het ophalen en brengen afstand in acht te nemen van vrijwilligers en andere ouders. Op het moment dat een ouder aan het einde van de training op het sportpark is om het kind op te halen kan hij/zij het kind direct meenemen en samen met het kind doorlopen naar de auto. Het kind gaat dan weg uit de training.
 • Wij vragen u via de groepsapps uw kind aan of af te melden voor iedere training zodat wij weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
 • Ouders van niet leden wordt gevraagd hun kinderen per trainingen aan te melden door een mail te sturen naar info@fsckorfbal.nl en hun telefoonnummer door te geven zodat we ze kunnen bereiken als er tijdens de training iets met hun kind is. Daarnaast kunnen we ze op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de aanpak
 • Wij vragen u om uw kinderen uit te leggen fysiek contact met trainers te voorkomen

Overige maatregelen:

 • Tijdens iedere training is er iemand op afstand aanwezig om ervoor te zorgen dat de maatregelen goed nageleefd worden en ouders en trainers hierbij te helpen.
 • Materiaal zal voor aanvang van iedere training ontsmet worden
 • Er zijn desinfectiemiddelen beschikbaar om de handen te ontsmetten
 • Tijdstippen van de trainingen worden volgens de overheid gestelde maatregelen doorgegeven aan de gemeente

Naast bovenstaande nemen we andere door de overheid en het KNKV gestelde maatregelen, welke minder invloed hebben op de trainingen.