Protocol wedstrijden Coronavirus

We vragen aandacht voor de onderstaande maatregelen.
(aangepast op 19-8-2020)

Algemene gedragsregels:

 • Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Kom niet naar het korfbalveld als je klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. Blijf thuis en laat je testen.
 • Kom niet naar het korfbalveld als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, ben je weer welkom.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 meter afstand van personen van 18 jaar of ouders. Er is een uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor én na het bezoek aan een sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Randvoorwaarden:

 • Publiek staat achter een lint, op 2,5 meter afstand van het veld aan de andere kant dan de reservebanken.
 • Stoelen en krukken staan op 1,5 meter van elkaar en 2,5 meter van het veld.
 • Spelers/speelsters hebben persoonlijke bidons/drinkflessen, waaruit alleen zij zelf drinken.
 • Er zijn geen teambesprekingen in de kleedkamers, deze vinden buiten plaats.
 • Bij het verblijven in de kantine moet FSC je naam en contactgegevens noteren. Deze gegevens zullen 14 dagen bewaard worden en kunnen worden doorgegeven aan de GGD (met als doel: bron- en contactonderzoek).

Instructies:

 • Spelers/speelsters van thuis- én uitspelende ploegen wordt verzocht zich zoveel mogelijk thuis om te kleden, dit wegens zeer beperkte capaciteit in de kleedkamers.
  In de kleedkamer is slechts plaats voor 3 personen onder de douches slechts voor 2 personen.
 • Spelers en speelsters desinfecteren de handen voor aanvang van de wedstrijd, in de rust en na afloop van de wedstrijd.
 • Spelers en speelsters geven geen handen of high fices.
 • Buiten het veld wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden.
 • Supporters zijn welkom, maar moeten zowel onderling als van de spelers en speelsters 1,5 meter afstand houden.

We gaan ervan uit dat iedereen die een wedstrijd komt spelen of supporter is, zeer zorgvuldig met bovenstaande regels omgaat, zodat we samen veilig kunnen sporten.
Naast bovenstaande nemen we andere, door de overheid en KNKV gestelde, maatregelen, welke minder invloed hebben op de wedstrijden.